Slik bruker du stoppeklokken

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Slik bruker du stoppeklokken

Slik bruker du stoppeklokken

Slik bruker du stoppeklokken:

  1. I den aktiverte stoppeklokken trykker du på Start Stop for å begynne å ta tiden.
  2. Trykk på Back Lap for å opprette en runde eller på Start Stop for å sette stoppeklokken på pause. Trykk på Back Lap når stoppeklokken er satt på pause for å se rundetidene.
  3. Trykk på Start Stop for å fortsette.
  4. Hold Start Stop inne når stoppeklokken er satt på pause for å tilbakestille tiden.

using stopwatch Ambit2

Mens stoppeklokken er i gang kan du:

  • trykke på View for å skifte mellom tiden og rundetiden som vises i nederste rad i displayet.
  • bytte til tidsmodus med Next.
  • gå inn på alternativmenyen ved å holde Next inne.