Използване на режим "Време"

Suunto Ambit2 S Потребителско ръководство - 2.0

Table of Content

Използване на режим "Време"

Използване на режим "Време"

Режимът Time (Време) ви показва следната информация:

  • горен ред: дата
  • среден ред: час
  • долен ред: превключвайте между ден от седмицата, секунди, двойно време и друга информация с View.

time mode