Plávanie

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Plávanie

Plávanie

Svoje zariadenie Suunto Ambit2 S môžete používať pre záznam údajov pri plávaní. Zariadenie rozozná váš plavecký štýl. Môžete zaznamenať svoje plávanie v bazéne alebo v prírode a neskôr analyzovať dáta na webe Movescount.