Používanie režimu Time (Čas)

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Používanie režimu Time (Čas)

Používanie režimu Time (Čas)

Režim Time (Čas) zobrazuje nasledujúce informácie:

  • horný riadok: dátum
  • stredný riadok: čas
  • spodný riadok: tlačidlom View prepínajte medzi zobrazením dňa týždňa, sekúnd, duálneho času a ďalších informácií.

time mode