Pagpapalit ng baterya ng HR belt

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Pagpapalit ng baterya ng HR belt

Palitan ang baterya tulad ng inilalarawan dito:

replace comfort belt battery