3D-avstand
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Brukerhåndbok - 2.4

3D-avstand

Suunto Ambit3 Peakkan ta både høydestigning og -tap i vurdering ved måling av avstand. Dette gir deg en mer realistisk avstandsmåling når du trener i terreng med bakker eller fjell. I dette scenarioet er 3D-avstanden større enn 2D-avstanden.

2D versus 3D

Hvis du bruker 3.parts-programvare til å analysere sporene dine, kontroller hvordan sporavstanden kalkuleres. Hvis kalkulasjonen bruker 2D-avstand, kan det hende at du ikke vil aktivere 3D-avstanden i klokka.

Ellers, hvis du ofte trener i ulent terreng eller fjellterreng, skal du aktivere 3D-avstand.

For å aktivere 3D-avstand:

  1. Hold Next inne mens du er i sportsmodus for å åpne alternativmenyen.
  2. Bla til AKTIVER med Light Lock og trykk Next.
  3. Rull til 3D avstand og trykk på Next for å bytte til 3D-avstand.
  4. Hold Next inne for å avslutte.