Bakgrunnsbelysning

Suunto Ambit3 Peak Brukerhåndbok - 2.4

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysning

Trykk på Light Lock for å aktivere bakgrunnsbelysningen.

backlight

Som standard slås bakgrunnslyset på i noen sekunder, og slår seg deretter av automatisk. Dette er Normal (Normal) modus.

Det er fire bakgrunnslys-moduser:

Mode (Modus):

  • Normal (Normal): Bakgrunnsbelysningen er på i fem sekunder når du trykker på Light Lock og når alarmen utløses.
  • Off (Av): Bakgrunnsbelysningen slås ikke på ved å trykke på en tast eller når alarmen utløses.
  • Night (Natt): Bakgrunnsbelysningen er på i fem sekunder når du trykker på en hvilken som helst tast og når alarmen utløses.
  • Toggle (Veksle): Bakgrunnsbelysningen slås på når du trykker på Light Lock og er på til du trykker på Light Lock igjen.

Suunto Ambit3 Peak har to innstillinger for bakgrunnsbelysning: en 'generell' innstilling og en for sportsmodi.

Du kan endre den generelle innstillingen for bakgrunnsbelysning under klokke-innstillingene under General (Generelt) » Tones/display (Lyder/skjerm) » Backlight (Bakgrunnsbelysning). Se Justering av innstillingene. Du kan også endre den generelle innstillingen i Movescount.

Sportsmodusene kan bruke samme modus for bakgrunnsbelysning som den generelle innstillingen (standard), eller du kan definere en annen modus for hver sportsmodus under avanserte innstillinger i Movescount.

I tillegg til denne modusen kan du justere styrken på bakgrunnsbelysningen (i prosent), enten i klokke-innstillingene under General (Generelt) » Tones/display (Lyder/skjerm) » Backlight (Bakgrunnsbelysning) eller i Movescount.

TIPS:

Når Back Lap og Start Stop er låst, kan du fortsatt aktivere bakgrunnsbelysningen ved å trykke på Light Lock.