Мониторинг на дейността

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

Мониторинг на дейността

Освен времето за възстановяване, показано в лога на вашата тренировка, Product name наблюдава цялата ви дейност - както тренировката, така и ежедневната ви дейност. Мониторингът на дейността ви дава цялостна картина на вашата дейност, изгорените калории и времето за възстановяване.

Мониторингът на дейността е достъпен като дисплей по подразбиране в Time. Можете да видите дисплея, като натиснете бутона Next (последен дисплей).

Можете да покажете/скриете мониторинга на дейността от старт менюто от Displays (Дисплеи) » Activity (Дейност). Превключване с бутона Next.

Дисплеят за мониторинг на дейността има три изгледа, които можете да сменяте, като натиснете бутона View.

activity monitor

  • Activity today (Днешна дейност): изразходени калории днес; пунктираната линия върху стълбовата диаграма показва средно дневните изразходени калории за последните седем дни, без тези от днес
  • Week activity (Дейност тази седмица): ежедневно изразходване на калории за последните седем дни, включително от днес, са най-вдясно; пунктираната линия върху стълбовата диаграма показва средно дневното изразходване на калории за последните седем дни, без да се включват тези от днес
  • Recovery time (Време за възстановяване): време за възстановяване за следващите 24 часа въз основа на записаните тренировки и ежедневната дейност