Mga Feature

Suunto Ambit3 Peak Gabay ng Gumagamit - 2.4

Mga Feature

Mga Feature

3D na distansya

Suunto Ambit3 Peakisinasaalang-alang ang naabot at hindi naabot na taas kapag nagsusukat ng distansya. Magbibigay ito sa iyo ng mas makatotohanang sukat ng distansya kapag nag-eehersisyo ka sa maburol o bulubunduking lugar. Sa ganitong sitwasyon, mas malaki ang distansyang 3D kaysa sa distansyang 2D.

2D versus 3D

Kung gumagamit ka ng 3rd-party na software upang suriin ang mga track, tingnan kung paano kinakalkula ang distansya. Kung gumagamit ang kalkulasyon ng distansyang 2D, maaaring gugustuhin mong i-activate ang distansyang 3D sa iyong relo.

Kung hindi naman, kung madalas kang nag-eehersisyo sa maburol o mabundok na landas, dapat mong i-activate ang distansyang 3D.

Upang i-activate ang distansyang 3D:

  1. Habang nasa isang sport mode ka, pindutin nang matagal ang Next para mapuntahan ang menu ng mga opsyon.
  2. Mag-scroll papunta sa ACTIVATE (I-ACTIVATE) gamit ang Light Lock at pindutin ang Next.
  3. Mag-scroll papunta sa 3D distance (Distansyang 3D) at pindutin ang Next upang palitan at gawing distansyang 3D.
  4. Pindutin nang matagal ang Next upang lumabas.