Autopause

Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.4

Autopause

Autopause (Autopause) stopper registreringen av treningen når hastigheten er mindre enn 2 km/t (1.2 mph). Når hastigheten øker til mer enn 3 km/t (1.9 mph), fortsetter registreringen automatisk.

Du kan slå på/av Autopause (Autopause) for hver sportsmodus i Movescount under avanserte innstillinger for den sportsmodusen.

Du kan også slå på/av Autopause (Autopause) under trening uten at det noen effekt på Movescount-innstillingene dine.

For å slå på/av Autopause (Autopause) under trening:

  1. Hold Next inne mens du er i sportsmodus for å åpne alternativmenyen.
  2. Bla til Activate (Aktiver) med Light Lock og velg med Next.
  3. Bla til Autopause (Autopause) med Start Stop og velg med Next.
  4. Veksle mellom på/av med Start Stop eller Light Lock.
  5. Hold Next inne for å avslutte.