Button lock (tastelås)

Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.4

Button lock (tastelås)

Button lock (tastelås)

Ved å holde Light Lock inne, låses knappene, eller de låses opp igjen.

button lock Ambit3

Du kan endre låseknappens adferd i klokke-innstillingene under General (Generelt) » Tones/display (Lyder/skjerm) » Button lock (Tastelås).

Suunto Ambit3 Run har to innstillinger for tastelås: en for generell bruk, Time mode lock (Time-modus lås), og en for når du trener, Sport mode lock (Sport-modus lås):

Time mode lock (Time-modus lås):

  • Actions only (Kun handlinger): Start- og alternativmenyer er låst.
  • All buttons (Alle knapper): Alle knapper er låst. Bakgrunnsbelysningen kan aktiveres i Night-modus (nattmodus).

Sport mode lock (Sportsmoduslås)

  • Actions only (Kun handlinger): Start Stop, Back Lap og alternativmenyen er låst under treningsøkten.
  • All buttons (Alle knapper): Alle knapper er låst. Bakgrunnsbelysningen kan aktiveres i Night-modus (nattmodus).
TIPS:

Velg Actions only (bare handlinger) tastelåsinnstilling for sportsmodus for å unngå at loggregistreringen starter eller stopper utilsiktet. Når Back Lap- og Start Stop-tastene er låst, kan du fortsatt endre skjermer ved å trykke på Next og visningene ved å trykke på View.