Stoppeklokke

Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.4

Stoppeklokke

Stoppeklokken er en skjerm som kan slås på eller av fra startmenyen.

Slik aktiverer du stoppeklokken:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til DISPLAYS (SKJERMER) ved å trykke på Light Lock og trykk på Next.
 3. Bla til Stopwatch (Stoppeklokke) ved å trykke på Light Lock og trykk på Next.

Du kan nå begynne å bruke stoppeklokken eller trykke på Next for å gå tilbake til Tid. For å komme tilbake til stoppeklokken, trykker du på Next for å bla gjennom skjermene til du ser stoppeklokken.

Slik bruker du stoppeklokken:

 1. I den aktiverte stoppeklokken trykker du på Start Stop for å begynne å ta tiden.
 2. Trykk på Back Lap for å opprette en runde eller på Start Stop for å sette stoppeklokken på pause. Trykk på Back Lap når stoppeklokken er satt på pause for å se rundetidene.
 3. Trykk på Start Stop for å fortsette.
 4. Hold Start Stop inne når stoppeklokken er satt på pause for å tilbakestille tiden.

using stopwatch Ambit3

Mens stoppeklokken er i gang kan du:

 • trykke på View for å skifte mellom tiden og rundetiden som vises i nederste rad i displayet.
 • bytte til tidsmodus med Next.
 • gå inn på alternativmenyen ved å holde Next inne.

Hvis du ikke lenger ønsker å se displeyet på stoppeklokken, deaktiverer du stoppeklokken.

Slik deaktiverer du stoppeklokken:

 1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
 2. Bla til DISPLAYS (SKJERMER) ved å trykke på Light Lock og trykk på Next.
 3. Bla til End stopwatch (Avslutt stoppeklokke) ved å trykke på Light Lock og trykk på Next.