Patentmerknad

Suunto Ambit3 Run Brukerhåndbok - 2.4

Patentmerknad

Patentmerknad

Dette produktet er beskyttet av patenter under behandling, og deres tilhørende nasjonale rettigheter:

Klokke: EP 11008080, EU designs 001332985-0001 eller 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632

HR belt (pulsbelte): US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281

Ytterligere patentsøknader er lagt inn.