Servicemeny

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.4

Servicemeny

For å få tilgang til servicemenyen, må du holde inne Back Lap og Start Stop samtidig til klokken går inn i servicemenyen.

service menu Ambit3

Servicemenyen inneholder følgende elementer:

 • Info:
  • BLE: viser gjeldende Bluetooth Smart-versjon
  • Version: viser gjeldende programvare- og maskinvareversjon
 • Test:
  • LCD test: lar deg teste at LCD-skjermen fungerer skikkelig
 • Action:
  • Power off: setter klokken i dyp søvnmodus
  • GPS reset: lar deg tilbakestille GPS
  • Clear data: klar gjenoppretting testkalibrering
MERK:

Power off er en tilstand med lav strøm. Koble til USB-kabelen (med strømkilde) for å aktivere klokken igjen. Oppstartsveiviseren starter. Alle innstillinger unntatt tid og dato er opprettholdt. Bare bekreft dem gjennom oppstartsveiviseren.

MERK:

Enheten skifter til strømsparingsmodus hvis den er statisk i 10 minutter. Enheten aktiveres på nytt når den beveges.

MERK:

Innholdet i servicemenyen kan endres uten varsel under oppdateringer.

Tilbakestilling av GPS

Dersom GPS-en ikke finner noe signal, kan du tilbakestille GPS-dataene i servicemenyen.

Slik tilbakestiller du GPS-en:

 1. I servicemenyen blar du til Action med Light Lock og går inn med Next.
 2. Trykk på Light Lock for å rulle til GPS reset, og gå inn med Next.
 3. Trykk på Start Stop for å bekrefte GPS-tilbakestilling, eller trykk på Light Lock for å avbryte.
MERK:

Når du tilbakestiller GPS-en, tilbakestiller du GPS-data, kompasskalibreringsverdier og restitusjonstid. Lagrede logger fjernes ikke.