Patentmerknad

Suunto Ambit3 Sport Brukerhåndbok - 2.4

Patentmerknad

Patentmerknad

Dette produktet er beskyttet av patenter under behandling, og deres tilhørende nasjonale rettigheter: EP 11008080, EU design 001332985-0001 or 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649,632 (HR-belte: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281). Ytterligere patentsøknader er lagt inn.