Подсветка

Suunto Ambit3 Sport Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content

Подсветка

Натискането на бутона Light Lock активира подсветката.

backlight

По подразбиране подсветката се включва за няколко секунди и се изключва автоматично. Това е Normal (Нормален) режим.

Има четири режима на подсветката:

Mode (Режим):

  • Normal (Нормален): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете бутона Light Lock и когато прозвучи алармата.
  • Off (Изключена): Подсветката не се включва нито при натискане на бутон, нито при прозвучаване на алармата.
  • Night (Нощен): Подсветката се включва за няколко секунди, когато натиснете който и да било бутон и когато прозвучи алармата.
  • Toggle (Превключване): Подсветката се включва, когато натиснете бутона Light Lock и остава включена, докато не натиснете бутона Light Lock отново.

Вашият Product name има две настройки за подсветка: една “основна” настройка и една за спортни режими.

Можете да промените настройката на подсветката в настройките на часовника от General (Общи) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка). Вижте Регулиране на настройките. Можете също така да промените основната настройка в Movescount.

Вашите спортни режими могат да използват същия режим на подсветката като основната настройка (по подразбиране) или можете да определите различен режим за всеки спортен режим от разширените настройки в Movescount.

В допълнение към режима можете да настроите яркостта на подсветката (в проценти) в настройките на часовника от General (Общи) » Tones/display (Тонове/дисплей) » Backlight (Подсветка) или в Movescount.

подшушвам:

Когато бутоните Back Lap и Start Stop са заключени, все още можете да активирате подсветката, като натиснете бутона Light Lock.