3D-avstand

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

3D-avstand

Som standard tar Suunto Ambit3 Vertical både høydestigning og -tap i vurdering ved måling av avstand. Dette gir deg en mer realistisk avstandsmåling når du trener i terreng med bakker eller fjell. I dette scenarioet er 3D-avstanden større enn 2D-avstanden.

2D versus 3D

I de fleste tilfeller kan du la denne innstillingen være som den er. Men hvis du bruker 3.parts-programvare til å analysere sporene dine, kontroller hvordan sporavstanden kalkuleres. Hvis kalkulasjonen bruker 2D-avstand, kan det hende at du vil deaktivere 3D-avstanden i klokka.

For å deaktivere 3D-avstand:

  1. Hold Next inne mens du er i sportsmodus for å åpne alternativmenyen.
  2. Bla til AKTIVER med Light Lock og trykk Next.
  3. Rull til 3D avstand og trykk på Next for å bytte til 2D-avstand.
  4. Hold Next trykket for å avslutte.