FusedAlti

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

FusedAlti

FusedAltiTM gir en høydeavlesning som er en kombinasjon av GPS og barometrisk høyde. Den minimerer effekten av midlertidige feil og forskyvningsfeil i den endelige høydeavlesningen.

MERK:

Som standard måles høyden med FusedAlti under trening der GPS og navigering benyttes. Når GPS er slått av, måles høyden med den barometriske sensoren.

Når enheten er i tidsmodus, kan du søke etter en ny referanse for barometrisk høyde med FusedAlti. Da aktiveres GPS i maks. 15 minutter.

For å søke etter en ny høydereferanseverdi med FusedAlti:

  1. Hold Next inne for å åpne alternativmenyen.
  2. Bla til HØYDE med Light Lock og legg inn med Next.
  3. Bla til Auto-just. med Light Lock og trykk Next for å aktivere. GPS er slått på, og enheten begynner beregning av høydemeter basert på FusedAlti.
MERK:

Ved gode forhold tar det 4–12 minutter før FusedAlti er aktivert. I løpet av denne tiden viser Suunto Ambit3 Vertical barometrisk høyde, og ~ vises med høydeavlesningen for å angi at høyden kanskje ikke er riktig.