Lyder og vibrering

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

Lyder og vibrering

Lyder og vibrering

Lyder og vibreringsvarsler brukes for meldinger, alarmer og andre hovedhendelser. Begge kan justeres separat på innstillingsmenyen nedenfor GENERELT » Lyder/display » Lyder or Vibrering.

For hver varseltype kan du velge mellom følgende alternativer:

  • Alle på: alle hendelser trigger lyder/vibrering
  • Alle av: ingen hendelser trigger lyder/vibrering
  • Taster av: alle hendelser annet enn trykking av knapper utløser lyder/vibrering