Navigering med GPS

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

Navigering med GPS

Navigering med GPS

Suunto Ambit3 Vertical bruker Global Positioning System (GPS) for å bestemme den gjeldende posisjonen din. GPS omfatter flere satellitter som går i bane rundt jorden i en høyde på 20 000 km og med en hastighet på 4 km/s.

Den innebygde GPS-mottakeren i Suunto Ambit3 Vertical er optimalisert for å brukes på håndleddet, og mottar data fra en veldig vid vinkel.

Mottak av GPS-signal

Suunto Ambit3 Vertical aktiverer GPS automatisk når du velger en sportsmodus med GPS-funksjonalitet, bestemmer plasseringen din eller starter navigasjonen.

GPS signal strength Ambit3

MERK:

Når du aktiverer GPS-en første gang, eller hvis du ikke har brukt den på lenge, kan det ta litt lenger tid enn vanlig å hente en GPS-fiks. Deretter vil aktiveringen av GPS-en ta noe mindre tid.

TIPS:

For å minimere oppstartstiden på GPS-en holder du klokken i helt i ro med GPS-en opp. Du må også sørge for at du befinner deg i et åpent område med klar sikt mot himmelen.

TIPS:

Synkroniser Suunto Ambit3 Vertical regelmessig med Movescount for å hente de siste satellittbanebildene. Dette reduserer tiden det tar å få et GPS-punkt og forbedrer spornøyaktigheten.

Feilsøking: Intet GPS-signal

 • For å få optimalt signal skal GPS-delen på klokken peke opp. Du får best signal i et åpent område med klar sikt til himmelen.
 • GPS-mottakeren fungerer normalt godt inne i telt og andre tynne overdekk. Objekter, bygninger, tett vegetasjon eller skyer kan imidlertid redusere kvaliteten på GPS-ens signalmottak.
 • GPS-signaler trenger ikke gjennom solide konstruksjoner eller vann. Det er derfor ingen grunn til å aktivere GPS-en for eksempel inne i en bygning, i huler eller under vann.

GPS-rutenett og -posisjonsformater

Rutenett er linjer på kartet som definerer koordinatsystemet som er brukt i kartet.

Posisjonsformat er måten GPS-mottakeres posisjon vises på klokken. Alle formatene gjelder samme plassering, men de uttrykker det på ulike måter. Du kan endre posisjonsformatet i klokke-innstillingene under General (Generelt) » Format (Format) » Position format (Posisjonsformat).

Du kan velge formatet fra følgende rutenett:

 • breddegrad/lengdegrad er det mest vanlige rutenettet og det finnes i tre forskjellige formater:
  • WGS84 Hd.d° (WGS84 Hd.d°)
  • WGS84 Hd°m.m' (WGS84 Hd°m.m')
  • WGS84 Hd°m's.s (WGS84 Hd°m's.s)
 • UTM (UTM) (Universal Transverse Mercator) gir en todimensjonal horisontal visning av posisjonen.
 • MGRS (MGRS) (Military Grid Reference System) er en utvidelse av UTM og består av en gradsonebetegnelse, 100 000-meter kvadratidentifikator og en numerisk plassering.

Suunto Ambit3 Vertical støtter også følgende lokale rutenett:

 • British (BNG) ( British (BNG) )
 • Finnish (ETRS-TM35FIN) (Finnish (ETRS-TM35FIN))
 • Finnish (KKJ) (Finnish (KKJ) )
 • Irish (IG) (Irish (IG))
 • Swedish (RT90) (Swedish (RT90))
 • Swiss (CH1903) (Swiss (CH1903) )
 • UTM NAD27 Alaska (UTM NAD27 Alaska)
 • UTM NAD27 Conus (UTM NAD27 Conus )
 • UTM NAD83 (UTM NAD83)
 • NZTM2000 (NZTM2000 ) (New Zealand)
MERK:

Noen rutenett kan ikke brukes i områdene nord for 84°N og sør for 80°S, eller utenfor de landene de er beregnet for.

GPS-nøyaktighet og strømsparing

Når du tilpasser sportsmodiene, kan du definere GPS-fixintervallet ved hjelp av innstillingen GPS-nøyaktighet i Movescount. Jo kortere intervall, desto bedre er nøyaktigheten under trening.

Ved å øke intervallet og redusere nøyaktigheten, kan du forlenge batteriets levetid.

Alternativene for GPS-nøyaktighet er:

 • Best: ~ 1 sek fixintervall, høyest strømforbruk
 • God: ~ 5 sek fixintervall, moderat strømforbruk
 • OK: ~ 60 sek fixintervall, lavest strømforbruk
 • Off (av): ingen GPS-fix