Overvåking av aktivitet

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

Overvåking av aktivitet

Overvåking av aktivitet

I tillegg til restitusjonstid vist i treningsloggen, overvåker Suunto Ambit3 Vertical din generelle aktivitet, både trening og aktiviteten i dag. Overvåking av aktivitet gir deg et fullstendig bilde over aktiviteten din, kaloriene du brenner og restitusjonstiden.

Overvåking av aktivitet er tilgjengelig som en standardvisning i Time. Du kan se på skjermen ved å trykke på Next (siste skjerm).

Du kan vise/skjule skjermen for overvåking av aktivitet fra start-menyen under Displays (Skjermer) » Activity (Aktivitet). Veksle med Next.

Skjermen for overvåking av aktivitet har tre visninger som du kan endre ved å trykke på View.

activity monitor

  • Activity today (Aktivitet i dag): kaloriforbruk i dag; den stiplede linjen på søylediagrammet viser gjennomsnittlig daglig kaloriforbruk for de siste sju dagene, ikke inkludert i dag
  • Week activity (Aktivitet denne uken): daglig kaloriforbruk i løpet av de siste sju dagene med i dag lengst til høyre; den stiplede linjen på søylediagrammet og nedre rad indikerer gjennomsnittlig daglig kaloriforbruk for de siste sju dagene, ikke inkludert i dag
  • Recovery time (Restitusjonstid): restitusjonstiden for de neste 24 timene basert på registrerte treninger og aktiviteten i dag