Servicemeny
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

Servicemeny

For å få tilgang til servicemenyen, må du holde inne Back Lap og Start Stop samtidig til klokken åpner servicemenyen.

service menu Ambit3

Servicemenyen inneholder følgende elementer:

 • Info:
  • Air pressure: viser gjeldende absolutt lufttrykk og temperatur.
  • BLE: viser gjeldende Bluetooth Smart-versjon
  • Version: viser gjeldende programvare- og maskinvareversjon
 • Test:
  • LCD test: lar deg teste at LCD-skjermen fungerer som den skal
  • Vibration test: lar deg teste at vibrasjonsvarsler fungerer som de skal
 • Action:
  • Power off: setter klokken i dyp søvnmodus
  • GPS reset: lar deg tilbakestille GPS-en
  • Clear data: slett restitusjon testkalibrering og slett oppstigningshistorikk
MERK:

Power off er en tilstand med lav strøm. Koble til USB-kabelen (med strømkilde) for å aktivere klokken igjen. Oppstartsveiviseren starter. Alle innstillinger unntatt tid og dato er opprettholdt. Bare bekreft dem gjennom oppstartsguiden.

MERK:

Enheten skifter til strømsparingsmodus hvis den er statisk i 10 minutter. Enheten aktiveres på nytt når den beveges.

MERK:

Innholdet i servicemenyen kan endres uten varsel under oppdateringer.

Slik tilbakestiller du GPS-en

Dersom GPS-en ikke finner noe signal, kan du tilbakestille GPS-dataene i servicemenyen.

Slik tilbakestiller du GPS-en:

 1. I servicemenyen blar du til Action med Light Lock og går videre med Next.
 2. Trykk på Light Lock for å bla til GPS reset og gå videre med Next.
 3. Trykk på Start Stop for å bekrefte GPS-tilbakestilling, eller trykk på Light Lock for å avbryte.
MERK:

Når du tilbakestiller GPS-en, tilbakestiller du GPS-data, kompasskalibreringsverdier og restitusjonstid. Lagrede logger fjernes ikke.