Oppsett

Suunto Ambit3 Vertical Brukerhåndbok - 1.1

Oppsett

For å gjøre det meste ut av Suunto Ambit3 Vertical, anbefaler vi nedlasting av Suunto Movescount App og oppretting av en gratis Suunto Movescount-konto før klokken startes. Alternativt kan du besøke movescount.com for å opprette en brukerkonto.

For å ta klokken i bruk:

  1. Hold Start Stop inne for å starte enheten.
  2. Trykk på Start Stop eller Light Lock for å bla til ønsket språk og trykk på Next for å velge.

select language

  1. Følg oppstartsveiviseren for å fullføre de første innstillingene. Still inn verdier med Start Stop eller Light Lock og trykk på Next for å akseptere og gå til neste steget.

startup wizard Traverse

Etter oppsettveiviseren er fullført, lad opp klokken med medfølgende USB-kabel til batteriet er fulladet.

connect USBcable

MERK:

Hvis et batterisymbol blinker, må Suunto Ambit3 Vertical lades før den startes.