Bruke dybdemålerprofilen

Suunto Core Brukerhåndbok -

Bruke dybdemålerprofilen

Du bruker depth meter-profilen når du snorkler. Den viser gjeldende dybde og den maksimale dybden du nådde under et snorkeldykk. Den maksimal dybden for enheten er 10 meter. Når depth meter-profilen er aktivert, vises et bølgeikon øverst til venstre i displayet.

Når depth meter-profilen er aktivert, har du tilgang til følgende visninger med View:

  • Loggopptaker: registrerer dine snorkeldykk
  • Temperatur: måler gjeldende temperatur
  • Klokkeslett: viser gjeldende klokkeslett

Using snorkeling profile

Registrere logger i dybdemålerprofilen

Loggopptakeren i depth meter-profilen fungerer på samme måte som loggopptakeren i altimeter-profilen, men i stedet for å registrere høyde, registrerer den dybden under dine snorkeldykk.

For å registrere logger i depth meter-profilen:

  1. I modusen Alti & Baro velger du loggopptakervisning.
  2. Start, stopp og start på nytt med Start Stop. Starte et snorkeldykk.
  3. Når du kommer tilbake til overflaten, tilbakestiller du ved å holde + inne.
FORSIKTIG:

Ikke trykk inn knappene mens enheten er under vann.

MERK:

Du må tilbakestille loggopptakeren i altimeter-profilen før du bruker loggopptakeren i depth meter-profilen. I motsatt fall vil den maksimale dybden være den samme som gjeldende høyde over overflaten.

TIPS:

Når du har stoppet loggopptakeren, kan du åpne loggboken og vise dine gjeldende registreringer før du tilbakestiller den!