SIKKERHET

Suunto Core Brukerhåndbok -

SIKKERHET

SIKKERHET

Typer sikkerhetsregler:

ADVARSEL:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG:
  • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som vil resultere i skade på produktet.
MERK:
  • brukes til å fremheve viktig informasjon.

Sikkerhetsregler:

ADVARSEL:

MÅ IKKE BRUKES TIL SCUBADYKKING.

ADVARSEL:

DET KAN FOREKOMME ALLERGISKE REAKSJONER ELLER HUDREAKSJONER NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUD, SELV OM PRODUKTET ER UTVIKLET I TRÅD MED BRANSJESTANDARDER. HVIS DETTE SKULLE SKJE, SLUTT Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART OG KONTAKT LEGE.

FORSIKTIG:

MÅ IKKE UTSETTES FOR RASKE TEMPERATURENDRINGER.

FORSIKTIG:

IKKE PÅFØR NOEN TYPER LØSEMIDLER.

FORSIKTIG:

IKKE PÅFØR INSEKTMIDDEL.

FORSIKTIG:

BEHANDLE SOM ELEKTRONISK AVFALL.

FORSIKTIG:

IKKE UTSETT FOR STØT ELLER FALL.