Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Suunto Core Οδηγίες χρήσης -

Table of Content

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Σημείωση ευρεσιτεχνίας

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από την εφαρμογή ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ με αριθμό σειράς 11/152,076 και τις αντίστοιχες ευρεσιτεχνίες ή εφαρμογές ευρεσιτεχνίας σε άλλες χώρες. Εκκρεμούν πρόσθετες εφαρμογές ευρεσιτεχνίας.