Suunto EON Core - Funksjoner - Batteri

Suunto EON Core Brukerveiledning

Batteri

Suunto EON Core har et oppladbart litium-ionbatteri. Lad batteriet ved å koble Suunto EON Core til en strømkilde med den medfølgende USB-kabelen. Som strømkilde kan du bruke enten computerens USB-port eller en vegglader.

Batteriikonet øverst i venstre hjørne av displayet viser batteristatusen. Til høyre for batteriikonet er den beregnede resterende dykketiden i timer.

IkonForklaring
batteryNormalBeregnet resterende dykketid er 16 timer; ikke noe umiddelbart behov for å lade
battery3hrsBeregnet resterende dykketid er tre (3) timer eller mindre; lading nødvendig
batteryLowBeregnet resterende dykketid mindre enn (1) time; må lades umiddelbart
batteryChargingUnder batterilading vises aktuelt ladenivå som resterende dykketid

Når ladenivået faller under 2 (to) timer, kan du ikke starte et dykk med Suunto EON Core. En pop-up-melding indikerer at lading er nødvendig.

Recharge needed Core