Suunto EON Core - Funksjoner - Gassblandinger

Suunto EON Core Brukerveiledning

Gassblandinger

Hvis Nitrox- eller Trimix-dykkemodus er valgt, må du definere gassen(e) for at dekompresjonsalgoritmen skal fungerer riktig. Du definerer gassene under Gas(es) (gass(er)). I Nitrox-modus har kun gass bare oksygen (O2%). Hvis helium er slått på i dykkeinnstillingene, er He% tilgjengelig.

Trimix dykkemodus er deaktivert som standard, slik at helium ikke er tilgjengelig. Aktiver Trimix i DM5, og deretter kan du velge flere gasser ved å slå på alternativet for flere gasser i dykkeinnstillingene.

MERK:

Når du har analysert gassen, skal du avrunde resultatet når du legger det inn for Suunto EON Core. For eksempel hvis den analyserte gassen er 31,8 % oksygen, definer gassen som 31 %. Dette gjør dekompresjonskalkulasjonene tryggere. Oksygenkalkulasjoner (pO2, OTU, CNS%) holdes også konservative, siden oksygenprosentandelen som brukes for disse er O2% + 1.

ADVARSEL:

DYKKECOMPUTEREN STØTTER IKKE BRØKDELER AV PROSENTER FOR OKSYGENKONSENTRASJON. RUND IKKE OPP BRØKDELER AV PROSENTVERDIER! Hvis du runder opp, blir nitrogenprosenten feil, noe som påvirker dekompresjonsberegningene.

MERK:

Du kan tilpasse det du ser i menyen Gas(es) (gass(er)). Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Det er viktig å forstå hvordan menyen Gas(es) (gass(er)) fungerer på Trimix-modus, der du kan bruke flere gasser. For eksempel kan du ha følgende gasser når du dykker til 55 m (180,5 ft):

  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • oksygen, MOD 6m

I skjermdumpen nedenfor har menyen tre gasser og tx18/45 er valgt som den aktive gassen. Selv om kun én gass er aktiv, kalkulerer dekompresjonsalgoritmen oppstigningstiden (under dykking) ved bruk av alle disse tre gassene.

For å velge en annen aktiv gass:

  1. Mens du er i menyen Gas(es) (gass(er)) trykk på midtknappen for å se gassalternativer.
  2. Rull med øvre eller nedre knapper for å merke Select (velg).
  3. Trykk på midtknappen igjen for å bekrefte.

menu gases

Hvis du dykker kun med én gass, se til at du kun har denne ene gassen i menyen Gas(es) (gass(er)). Ellers forventer Suunto EON Core at du bruker alle gassene i listen og varsler deg om å bytte gasser i løpet av dykket.