Suunto EON Core - Funksjoner - Gassforbruk

Suunto EON Core Brukerveiledning

Gassforbruk

Gassforbruk viser til gjennomsnittlig forbruk av gass under et dykk i sanntid. Med andre ord så er det mengden gass en dykker forbruker på ett minutt på overflaten. Dette er ofte kjent som forbruk av overflateluft eller SAC-forbruk.

Gjennomsnittlig gassforbruk måles i liter per minutt. Dette er et valgfritt felt, og må legges til dine tilpassede visninger av dykkemodi i DM5. I den klassiske visningen nedenfor står gjennomsnittlig gassforbruk nederst i høyre hjørne.

gas consumption

For å aktivere gassforbruk

  1. Legg til feltet gassforbruk i din tilpassede dykkemodus i DM5. Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.
  2. For å montere og tilknytte en Suunto tank-POD. Se Tanktrykk.
  3. Når du har valgt riktig gass og gått tilbake til hovedtidsvisningen, holder du inne den midtre knappen for å gå til menyen.
  4. Rull til Gass med den nederste knappen, og velg med knappen i midten.
  5. Rull til gassen du nettopp valgte fra tank-POD-en din, og velg med knappen i midten.
  6. Rull til Tankstørrelse og velg med knappen i midten.
  7. Kontroller tankstørrelsen og endre størrelse med øvre eller nedre knapp etter behov. Bekreft endringen med knappen i midten.
  8. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.
MERK:

Du må angi tankstørrelsen for å få oppgitt nøyaktig gassforbruk. Avlesninger av gassforbruk blir unøyaktige dersom tankstørrelsen ikke er definert.