Suunto EON Core - Funksjoner - Gasstid

Suunto EON Core Brukerveiledning

Gasstid

Gasstid viser til gjenværende luft (gass) i den gjeldende gassblandingen, målt i minutter. Tiden er basert på tanktrykk-verdien og din pustehastighet.

Gasstid avhenger også i stor grad av dybden. Hvis for eksempel alle endre faktorer er like, herunder pustehastighet, tanktrykk og tankstørrelse, vil dybde påvirke gasstiden som følger:

  • På 10 m (omgivende trykk 2 bar), er gasstiden 40 minutter.
  • På 30 m (omgivende trykk 4 bar), er gasstiden 20 minutter.
  • På 70 m (omgivende trykk 8 bar), er gasstiden 10 minutter.

Gasstiden er et standardfelt nederst i høyre hjørne på standard dykkemodi. Hvis du ikke har tilknyttet en Suunto tank-POD, vil feltet for gasstid vise n/a. Hvis du har tilknyttet en POD, men ingen data mottas, vil feltet vise –. Dette kan skyldes at POD-en er utenfor rekkevidde, tanken er stengt eller at POD-ens batterinivå er lavt.

gas time