Suunto EON Core - Funksjoner - Oksygenberegninger

Suunto EON Core Brukerveiledning

Oksygenberegninger

Oksygenberegninger

Under dykking beregner Suunto EON Core partialtrykket for oksygen (pO2), toksisiteten for sentralnervesystemet (CNS%) og pulmonær toksisitet, angitt i OTU (oksygentoksisitetenheter). Oksygenberegningene er basert på oppdaterte, godkjente grenseverdi-tabeller og prinsipper for eksponeringstid.

Som standard i luft/Nitrox-dykkemodus, vises verdiene for CNS% og OTU ikke inntil de når 80 % av sine anbefalte grenser. Når en av verdiene når 80 %, varsler Suunto EON Core deg, og verdien forblir i visningen. I Trimix-modus vises verdiene CNS% og OTU nederst i høyre hjørnefelt som rullbar info.

MERK:

Du kan tilpasse visninger slik at de alltid viser CNS% og OTU.