Suunto EON Core - Funksjoner - Tanktrykk

Suunto EON Core Brukerveiledning

Tanktrykk

Suunto EON Core kan brukes sammen med flere Suunto Tank POD for trådløs overføring av tanktrykk.

For å installere og pare en Suunto Tank POD:

  1. Installer Tank POD som beskrevet i hurtigveiledningen for Tank POD.
  2. Vent til den grønne LED-en på Tank POD-en blinker.
  3. Hvis Suunto EON Core har en blank skjerm, trykk på hvilken som helst tast for å aktivere den.
  4. Hold Suunto EON Core i nærheten av Tank POD.
  5. Etter noen sekunder vises en popup-meny på skjermen som viser Tank PODs serienummer, batteristatus og tanktrykk. Fra menyen velger du riktig gass for denne Tank POD-en.
ADVARSEL:

Batterinivå-indkatoren som vises når du parer tank-POD-en, er kun et anslag. POD-batteriet kan gå tomt før denne indikatoren antyder.

Gjenta prosedyren over for ytterligere Tank POD-er og velg ulike gasser for hver POD.

MERK:

Du kan ikke pare enda en Tank POD med mindre du har en sekundær gass definert i Suunto EON Core.

Alternativt kan du velge hvilken Tank POD som skal brukes med hver gass ved å velge en Tank POD for den aktuelle gassen i menyen Gas(es) (gass(er)). Ved bruk av denne metoden påse at Tank POD har blitt aktivert ved å sikre at det er tanktrykkavlesing på skjermen og at den er innenfor området. I menyen er Tank POD identifisert av serienummeret som er trykket på Tank POD.

I dykkehovedvisningene vises kun ett tanktrykk og tilsvarer den aktive gassen. Når du bytter gass, skiftes også det viste tanktrykket tilsvarende.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker tank-POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

TankPOD serialnumber

TIPS:

Fjern trykket fra Tank POD når du ikke dykker for å spare batteritid.