Suunto EON Core - Kom i gang - Oppsett

Suunto EON Core Brukerveiledning

Oppsett

For å få mest mulig ut av Suunto EON Core bruk litt tid på å spesialtilpasse funksjoner og visninger. Vær helt sikker på at du kjenner computeren din og få den satt opp slik du vil ha det før du går i vannet.

Komme i gang

  1. Vekk enheten ved å koble til USB-kabelen til PC/Mac (eller USB-strømkilde hvis tilgjengelig).

connect USB cable EON Core

  1. Følg oppstartsveiviseren for å konfigurere enheten. Hvis klar, går enheten til oppstigningstilstand.

complete setup-core

  1. Lad fullstendig før første dykk.

Denne oppstartsveiviseren vil guide deg gjennom:

  • Language (språk)
  • Units (enheter)
  • Time format (12h/24h) (Tidsformat (12 t / 24 t))
  • Date format (dd.mm / mm.dd) (datoformat (dd.mm/mm.dd))
  • Tilkobling til DM5 (frivillig)