Suunto EON Steel - Funksjoner - Dekompresjonsdykk

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Dekompresjonsdykk

Dekompresjonsdykk

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrenser under et dykk, vil Suunto EON Steel gi deg dekompresjonsinformasjonen du trenger til oppstigningen. Oppstigningsinformasjon presenteres alltid med to verdier:

  • tak: dybde som du ikke bør gå over
  • oppst.tid: optimal oppstigningstid i minutter til overflaten med angitte gasser
ADVARSEL:

STIG ALDRI OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.

Det kan være tre forskjellige typer stopp under et dekompresjonsdykk:

  • Sikkerhetsstopp
  • Dypstopp
  • Dekompresjonsstopp

Du kan slå dypstopp av og på under Dykkeinnstillinger / Parametere. I tillegg kan du justere tiden for sikkerhetsstopp til 3, 4 eller 5 minutter.

Illustrasjonen nedenfor presenterer hvordan dekompresjon vises på Suunto EON Steel. Når du stiger opp i nærheten av takdybden og går inn i dekompresjonsområdet, vil to puler vises foran taknummeret.

decompression explained

Dekompresjonsområdet er takdybde + 3 meter. Dette er området hvor dekompresjonen finner sted. Jo nærmere taket du holder deg, jo mer optimal er dekompresjonstiden.

Dersom du stiger over takdybden er det fremdeles et trygt marginområde, lik takhøyden – 0,6 meter. I dette trygge marginområdet vil dekompresjonsberegningen fortsette, men du anbefales å gå under takdybden. Denne indikeres av at takdybdetallet blir gult med en pil som peker nedover foran det.

Hvis du går over det trygge marginområdet vil dekompresjonsberegningen stanses til du går under denne grensen. En lydalarm og en pil som peker nedover foran et rødt taknummer indikerer utrygg dekompresjon.

Dersom du overser alarmen og holder deg over den trygge marginen i tre minutter, vil Suunto EON Steel låse algoritmeberegningen, og dekompresjonsinformasjon vil ikke lenger være tilgjengelig for dykket. Se Algoritmelås.

Nedenfor ser du en typisk visning for et dekompresjonsdykk, som viser oppstigningstid og det første nødvendige dypstoppet på 20,3 meter:

ascTime

Suunto EON Steel viser alltid takverdien fra det dypeste stoppet. Dypstopp- og sikkerhetsstopp-tak er alltid ved en konstant dybde når du er ved stoppet. Stoppetiden telles ned i minutter og sekunder.

Under er et eksempel på hva Suunto EON Steel viser under et dypstopp:

deepstop

Under er et eksempel på hva Suunto EON Steel viser under et sikkerhetsstopp:

safetyStop noDeco

Med dekompresjonsstopp reduseres alltid taket når du er ved takdybden, noe som gir kontinuerlig dekompresjon med optimal oppstigningstid.

Under er et eksempel på hva Suunto EON Steel viser under et dekompresjonsstopp:

decostop

MERK:

Det anbefales at du alltid holder deg nært dekompresjonstaket under oppstigning.

Oppstigningstiden er alltid minimumstiden som kreves for å nå overflaten. Den inkluderer:

  • Tid for dypstopp
  • Oppstigningstid fra dybde på 10 meter per minutt
  • Tid som trengs for dekompresjon
ADVARSEL:

DEN FAKTISKE OPPSTIGNINGSTIDEN KAN VÆRE LENGER ENN DET SOM VISES AV DYKKECOMPUTEREN. Oppstigningstiden øker hvis du (1) holder deg på dybden, (2) stiger saktere enn 10 m/min (33 fot/ min), (3) gjør dekompresjonsstoppet lenger ned enn taket eller (4) glemmer å bytte gassblandingen som brukes. Disse faktorene kan også øke mengden pustegass som kreves for å nå overflaten.

Siste stoppedybde

Du kan justere siste stoppedybde for dekompresjonsdykk under Dykkeinnstillinger / Parametere / Siste stoppedybde. Det er tre alternativer, 3, 4,5 og 6 meter.

Som standard er siste stoppedybde 3 meter. Dette er den anbefalte siste stoppedybde.

MERK:

Denne innstillingen påvirker ikke takdybden for et dekompresjonsdykk. Siste takdybde er alltid 3 meter.