Suunto EON Steel - Funksjoner - Dykkemodi

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Dykkemodi

Som standard har Suunto EON Steel fire forskjellige dykkemodi: Air/Nitrox, Trimix, CCR og måler (bunntidsur). Velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger / Modus.

MERK:

Air/Nitrox-dykkemodus er en modus med kun én gass. I menyen Gass kan du ikke legge til med enn én gass i denne modusen. Dette kan imidlertid endres ved hjelp av tilpasning. Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.

MERK:

Air/Nitrox-modus er som standard i grafisk stil, og alle andre i klassisk stil. Du kan endre denne og andre innstillinger samt opprette flere dykkemodi med Suunto DM5. Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Air/Nitrox-, Trimix- og CCR-modi er ment for dykking med dekompresjonsinformasjon, som tiden for ikke-dekompresjonsstopp eller dekompresjonstak/oppstigningstid.

Standard dekompresjonsalgoritme som brukes i Suunto EON Steel er Suunto Fused™ RGBM. For mer informasjon om algoritmen, se Suunto Fused RGBM.

Måler er en bunntidsurmodus, og har derfor ingen dekompresjonsinformasjon eller beregning inkludert.

MERK:

Etter dykking i målermodus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker med Air/Nitrox-, Trimix- eller CCR-modus, er det ingen tilgjengelig beregning av ikke-dekompresjon, og FEIL vises i informasjonsfeltene for dekompresjon.