Suunto EON Steel - Funksjoner - Gassblandinger

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Gassblandinger

Hvis Nitrox- eller Trimix-dykkemodus er valgt, må du definere gasser for at dekompresjonsalgoritmen skal fungere som den skal. Du definerer gass under Gass. I Nitrox-modus vil gassen kun ha oksygen (O2%). Trimix-modus har helium (He%) tilgjengelig, og det er også mulig å velge flere gasser.

MERK:

Når du har analysert gassen din, bør du runde resultatet nedover når du angir det for EON Steel. Hvis for eksempel den analyserte gassen er 31,8 % oksygen, så definerer du gassen som 31 %. Dette gjør dekompresjonsberegningene tryggere. Oksygenberegninger (pO2, OTU, CNS%) holdes også konservative, siden oksygenprosenten som brukes for dem er O2% + 1.

ADVARSEL:

DYKKECOMPUTEREN STØTTER IKKE BRØKDELER AV PROSENTER FOR OKSYGENKONSENTRASJON. RUND IKKE OPP BRØKDELER AV PROSENTVERDIER! Hvis du runder opp, blir nitrogenprosenten feil, noe som påvirker dekompresjonsberegningene.

MERK:

Du konfigurerer hva du ser under menyen Gass. Se Tilpasning av dykkemodi med DM5.

Det er viktig å forstå hvordan menyen Gass fungerer i Trimix-modus, hvor du kan bruke flere gasser. I eksempelet nedenfor har menyen tre gasser, og tx18/45 er valgt som den aktive gassen. Selv om bare én gass er aktiv, så beregner dekompresjonsalgoritmen oppstigningstiden (under dykket) med alle de tre gassene.

For å velge en annen aktiv gass:

  1. I Gass-menyen trykker du på den midtre knappen for å se gassalternativene.
  2. Rull med den øvre eller nedre knappen for å merke Velg.
  3. Trykk på den midtre knappen igjen for å bekrefte.

menu gases

Hvis du dykker med bare én gass, så må du sjekke at bare den ene gassen er i Gass-menyen. Hvis ikke forventer Suunto EON Steel at du bruker alle gassene på listen, og ber deg om å skifte gass i løpet av dykket.

MERK:

Når du velger CCR-modus vil gassblandingene deles inn i åpen krets- og lukket krets-gasser. Se Rebreather-dykking.