Suunto EON Steel - Funksjoner - Kalenderklokke

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Kalenderklokke

Tidspunkt- og datoinnstillinger finner du under Generelt / Enhetsinnstillinger / Tidspunkt og dato.

Tidspunkt- og datoformater finner du under Generelt / Enhetsinnstillinger / Enheter og formater.

For å endre tid og dato

 1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
 2. Bla gjennom til Generelt / Enhetsinnstillinger / Tidspunkt og dato.
 3. Bla til Angi tidspunkt eller Angi dato med øverste eller nederste knapp.
 4. Trykk på knappen i midten for å angi innstillingen.
 5. Juster innstillingen med øverste eller nederste knapp.
 6. Trykk på den midtre knappen for å gå til neste innstilling.
 7. Trykk på den midtre knappen igjen når den siste verdien er angitt for å lagre og gå tilbake til menyen Tidspunkt og dato.
 8. Hold inn knappen i midten for å gå ut når du er ferdig.

For å endre formater for tidspunkt og dato

 1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
 2. Bla gjennom til Generelt / Enhetsinnstillinger / Enheter og formater.
 3. Bla til Tidspunktformat eller Datoformat med øverste eller nederste knapp.
 4. Følg trinn 5–8 som ovenfor for å endre og lagre formater.