Suunto EON Steel - Funksjoner - Oksygenberegninger

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Oksygenberegninger

Oksygenberegninger

Under et dykk vil Suunto EON Steel beregne delvis oksygentrykk (pO2), toksisitet i sentralnervesystemet (CNS%) og toksisitet i lungeoksygen, sporet av OTU (“oxygen toxicity units”). Oksygenberegninger er baserte på godkjente tidsgrensetabeller og prinsipper for eksponering.

Som standard i Air/Nitrox-dykkemodus vil ikke CNS%- og OTU-verdier vises ikke før de når 80 % av anbefalte grenser. Når en av verdiene når 80 %, vil EON Steel varsle deg, og verdien forblir i visningen. I standard Trimix-modus vises CNS%- og OTU-verdier nederst i høyre hjørne som rullbar info.

MERK:

Du kan tilpasse felt til å alltid vise CNS% og OTU.