Suunto EON Steel - Funksjoner - Overflate- og ikke-fly-tid

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Overflate- og ikke-fly-tid

Overflate- og ikke-fly-tid

Etter et dykk vil Suunto EON Steel vise overflatetid siden siste dykk, og nedtelling av tid for anbefalt ikke-fly-tid. I løpet av ikke-fly-tiden bør man unngå å fly og å reise til steder som ligger høyere over havet.

Surf NoFly

Ikke-fly-tid er alltid minst 12 timer, og er lik desaturasjonen når det er mer enn 12 timer. For desaturasjonstider på under 70 minutter, vil det ikke vises en ikke-fly-tid.

Hvis dekompresjon omgås under et dykk slik at Suunto EON Steel går inn i permanent feilmodus (se Algoritmelås), er ikke-fly-tiden alltid 48 timer. På samme måte, hvis dykket gjennomføres i målermodus (bunntidsur), er ikke-fly-tiden 48 timer.

ADVARSEL:

DU FRARÅDES Å REISE MED FLY MENS COMPUTEREN TELLER NED FLYFORBUDSTIDEN. AKTIVER ALLTID COMPUTEREN FOR Å SJEKKE GJENSTÅENDE FLYFORBUDSTID FØR DU FLYR! Å fly eller reise til større høyder over havet i flyforbudstiden kan øke risikoen for trykkfallsyke vesentlig. Gjennomgå anbefalingene gitt av Divers Alert Network (DAN). Det kan aldri finnes en regel for flyvning etter dykking som er garantert å fullstendig forhindre trykkfallsyke!