Suunto EON Steel - Funksjoner - Tanktrykk

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Tanktrykk

Din Suunto EON Steel kan brukes sammen med flere Suunto tank-POD-er til trådløs overføring av tanktrykk.

For å montere og koble sammen en Suunto tank-POD:

  1. Monter tank-POD-en og åpne ventilen.

install TankPOD

  1. Vent til den grønne lampen på tank-POD-en blinker.
  2. Hvis din Suunto EON Steel har blank skjerm, trykk på en knapp for å aktivere den.
  3. Hold din Suunto EON Steel ved tank-POD-en som vist.

pair TankPOD

  1. Etter noen sekunder vil du se en meny på skjermen som viser tank-POD-ens serienummer, batteristatus og gasstanktrykk. Velg riktig gass for denne tank-POD-en fra menyen.

gas TankPOD

ADVARSEL:

Batterinivå-indkatoren som vises når du parer tank-POD-en, er kun et anslag. POD-batteriet kan gå tomt før denne indikatoren antyder.

MERK:

Vi anbefaler at du bytter ut tank-POD-batteriet etter 200 dykk eller 2 år.

Gjenta fremgangsmåten ovenfor for flere tank-POD-er, og velg forskjellige gasser for hver POD.

MERK:

Du kan ikke koble til en annen tank-POD med mindre du har en andre gass definert i Suunto EON Steel.

Du kan også velge hvilken tank-POD som skal brukes til hver av gassene ved å velge en tank-POD for den aktuelle gassen i menyen Gass. Når du bruker denne metoden må du sørge for at tank-POD-en er aktivert ved å sjekke at du har en trykkavlesning på skjermen og at den er innenfor riktig område. I menyen blir tank-POD-en identifisert av serienummeret som står trykt på tank-POD-en.

I hovedvisningene for dykking vil kun ett tanktykk vises, og dette samsvarer med den aktive gassen. Når gassen endres, vil også tanktrykket som vises endres.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker tank-POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

TankPOD serialnumber

FORSIKTIG:

Du må aldri løfte eller bære tanken ved å gripe den trådløse tanktrykksenderen, da dette kan ødelegge dekselet og forårsake lekkasjer i enheten. Hvis tanken faller i bakken med senderen festet til regulatorens første trinn, må du kontrollere at senderen ikke er skadet før du dykker med den.

TIPS:

Slipp ut trykket av tank-POD-en når du ikke dykker, for å spare batteriet.