Suunto EON Steel - Funksjoner - Tidsur

Suunto EON Steel Brukerveiledning – 1.6

Tidsur

Suunto EON Steel Har et tidsur som kan brukes til å ta tiden på spesifikke handlinger under overflatetid eller dykking. Tidsuret vises nederst i høyre hjørnet, og kan rulles.

MERK:

Tidsuret kan også tilpasses og vises som en analog klokke midt på displayet.

For å bruke tidsuret:

  1. Mens du dykker trykker du på den øvre knappen for å starte tidsuret.
  2. Trykk på den øvre knappen igjen for å stanse tidsuret.
  3. Hold inn den øvre knappen for å tilbakestille tidsuret.

Handlingene starting og stopping av tidsuret lagres i dykkeloggen.