Velge registreringsintervall

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Velge registreringsintervall

Velge registreringsintervall

Du kan velge registreringsintervallet i rec interval i Menu.

Du kan velge mellom fem registreringsintervaller:

  • 1 sekunder
  • 5 sekunder
  • 10 sekunder
  • 30 sekunder
  • 60 sekunder

Når du blar gjennom intervallene, vil den tilgjengelige registreringstiden vises i nedre del av displayet.

Slik velger du et registreringsintervall:

  1. I memory, velger du rec interval.
  2. Velg et registreringsintervall ved hjelp av + og - Light.
TIPS:

Kortvarige aktiviteter med raske endringer i høyde er lettere å registrere med kortere registreringsintervall (f.eks. alpin utfor). Også her vil langsiktige aktiviteter med langsommere endringer i høyde være lettere å registrere med lengre registreringsintervall (f.eks. gåturer)