Bruke automatisk profil

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Bruke automatisk profil

automatic-profilen veksler mellom altimeter og Barometer-profiler i henhold til dine bevegelser. Når profilen automatic er aktivert, vises auto icon øverst til høyre i displayet. Avhengig av hvilken profil som er aktivert, har du tilgang til profilvisningene altimeter eller barometer med View.

Når enheten beveger seg 5 meter i løpet av 3 minutter, aktiveres altimeter-profilen. Når enheten ikke beveger seg i høyden på 12 minutter, aktiveres barometer-profilen.

MERK:

automatic-profilen bør ikke være aktivert hele tiden. Noen aktiviteter krever at profilen barometer er konstant aktivert selv om du kanskje beveger deg (f.eks. ved surfing). I visse situasjoner må du med andre ord kanskje velge en egnet profil manuelt.