Bruke barometerprofilen

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Bruke barometerprofilen

Barometer-profilen viser gjeldende lufttrykk ved havoverflaten. Dette er basert på de angitte referanseverdiene og det konstant målte absolutte lufttrykket. Endringer i lufttrykk ved havets overflate presenteres grafisk i midten av displayet. Displayet viser registreringen av de siste 24 timene med et registreringsintervall på 30 minutter.

Når Barometer -profilen er aktivert, er ordet Baro understreket i displayet.

Når Barometer-profilen er aktivert, har du tilgang til følgende visninger med View:

  • Temperatur: måler gjeldende temperatur
  • Loggopptaker: registrerer høydeendringer i logger
  • Høydereferanse: viser høydereferanseverdien
  • Klokkeslett: viser gjeldende klokkeslett
  • Tom: ingen ekstra visning

Using barometer profile

MERK:

Hvis du har Suunto Essential festet på håndleddet, må du ta den av for å oppnå nøyaktig temperaturavlesning fordi kroppstemperaturen din vil påvirke den opprinnelige avlesningen.

En 7-dagers logg over endringer i lufttrykket ved havets overflate kan vises i alti-baro-minnet i Menu (se Alti-baro-minne).

Du er fortsatt på tur og begynner å bli sliten. Du bestemmer deg for å sette opp teltet og ta deg en lur. Fordi høyden vil være den samme en stund, aktiverer du BarometerBarometer-profilen. Når du våkner, kan du sjekke endringene i lufttrykket ved havets overflate med tanke på værutsiktene.

Registrere logger

Når du registrerer logger i altimeter-profilen, kan du bytte til Barometer-profilen når du for eksempel tar en pause mens du er ute og går.

Loggregistreringen vil fortsette å registrere loggen, men den vil ikke registrere endringer i lufttrykk. Når barometerprofilen aktiveres, antar enheten at du ikke flytter den i høyderetning og vil derfor ikke registrere noen høydeendringer. Høydeloggen vil derfor holde seg flat i denne perioden. Hvis du vil ha informasjon om bruk av loggopptakeren, se Registrere logger.

Du kan starte, stoppe og tilbakestille høydemålingen mens du er i Barometer -profilen.

Du registrerer høydeendringer under en fottur og bestemmer deg for å ta en lengre pause. Du bytter til BarometerBarometer-profilen. Fordi høyderegistreringen fortsetter, men ingen høydeendringer forekommer, går du til loggopptakervisningen i BarometerBarometer-profilen og stopper høyderegistreringen.