Endre generelle innstillinger

Suunto Essential Brukerhåndbok -

Endre generelle innstillinger

I General angir du generelle innstillinger, inkludert:

 • button tone: av/på
 • tone guide: av/på
 • backlight: lys-tast / vilkårlig tast
 • language: Engelsk, fransk, spansk, tysk

For å gå inn i General i Menu:

 1. Gå inn i Menu ved å holde Mode inne i Time , Alti & Baro eller Compass-modus.
 2. Rull ned til General ved hjelp av - Light.
 3. Gå inn med Mode.

Tastetone

I Button tone slår du tastetonen av eller på. En tastetone avgis hver gang en tast trykkes, og bekrefter altså en handling.

 1. I General, velger du Button tone.
 2. Slå tastetonen av eller på med + og - Light.

Toneguider

I tone guide slår du toneguider av eller på. Du vil høre toneguider når:

 • Du endrer en innstillingsverdi
 • Du angir høydereferanseverdien
 • Du starter eller stopper loggopptakeren
 • Du markerer et høydepunkt når du registrerer logger
 • Du starter eller stopper stoppeklokken
 • Enheten bytter mellom altimeter og Barometer-profilen når du bruker automatic-profilen.

Slik slår du toneguider av eller på:

 1. I General, velger du Tone guides.
 2. Slå toneguidene på eller av med + og - Light.

Bakgrunnsbelysning

I Backlight veksler du mellom to forskjellige lysfunksjoner: hvilken som helst knapp og lys-knappen.

Slik setter du bakgrunnslyset til normal eller normal bruk:

 1. I General, velger du Backlight.
 2. Bytt bakgrunnslyset mellom light button og any button med + og - Light.

Når light button er valgt, kan du aktivere bakgrunnslyset ved hjelp av - Light. Bakgrunnslyset slås av automatisk etter 5 sekunder. Hvis du ønsker å se bakgrunnslyset når du er i Menu, må du aktivere den i Time, Alti & Baro eller Compass før du går inn i Menu. Bakgrunnslyset vil deretter aktiveres inntil du går ut av Menu.

Når any button er valgt, aktiveres bakgrunnslyset hver gang du trykker på en tast.

Språk

I Language velger du språk for Suunto Essential-brukergrensesnittet (engelsk, tysk, fransk eller spansk).

Slik velger du et språk:

 1. I General, velger du Language.
 2. Velg et språk fra listen med + og - Light.

Aktivere tastelåsen

Du kan aktivere og deaktivere tastelåsen ved å holde -Light inne. Når tastelåsen er aktivert, angis det med et låsesymbol icon button lock .

MERK:

Du kan endre visninger og bruke bakgrunnslyset når tastelåsen er aktivert.