Смяна на батерията

Suunto Essential Потребителско ръководство -

Table of Content

Смяна на батерията

бележка:

За да се намали рискът от пожар или изгаряния, използваните батериите не трябва да бъдат смачквани, пробивани или изхвърляни в пожар или вода. Рециклирайте или изхвърляйте използваните батерии според регулациите.

бележка:

Ако пантите на капака на отделението за батерията са повредени, изпратете устройството си на оторизиран представител на Suunto за сервизно обслужване.

бележка:

Трябва да използвате за смяна оригинални батерии или комплекти с каишки на Suunto, ако такива се предлагат за вашия продукт. Комплекти може да закупите в уебмагазина на Suunto или от оторизирани представители на Suunto. Ако не са използвани такива комплекти или батериите са били заменени с неоригинални, това може да отмени правото на гаранция.

Changing battery