Izbira intervala snemanja

Suunto Essential Priročnik za uporabo -

Izbira intervala snemanja

Interval snemanja lahko spreminjate v meniju rec interval v meniju Menu.

Izbirate lahko med petimi intervali snemanja:

  • 1 sekunda
  • 5 sekund
  • 10 sekund
  • 30 sekund
  • 60 sekund

Med brskanjem po intervalih se razpoložljivi čas snemanja prikaže v spodnjem delu zaslona.

Če želite izbrati interval snemanja:

  1. V meniju memory izberite rec interval.
  2. Izberite interval snemanja s tipkama + in - Light.
NASVET:

Kratkotrajne dejavnosti s hitrimi spremembami nadmorske višine je bolje snemati s krajšim intervalom snemanja (npr. smuk). Na drugi strani so dolgotrajne dejavnosti s počasnimi spremembami nadmorske višine, ki jih je bolje snemati z daljšim intervalom snemanja (npr. pohodništvo).