Nedtellingstimer

Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0

Nedtellingstimer

Nedtellingstimer

Du kan aktivere nedtellingstidtakeren på innstillingsmenyen nedenforTID & DATO » Nedtelling. Når du har stilt inn nedtellingstiden viser klokken den innstilte tiden og en nedtellingsindikator.

countdown view

Innstilling av nedtellingstidtakeren:

  1. Hold den midtre knappen nede for å åpne innstillingmenyen.
  2. Trykk den midtre knappen for å åpne TID & DATO.
  3. Blad til Nedtelling og trykk den midtre knappen.
  4. Still inn timer og minutter og bekreft.
  5. Avslutt ved å holde den midtre knappen nede.

Start og stopp tidtakeren ved å trykke på 7R knappen. Mens tidtakeren er aktivert kan du hoppe til neste minutt (nulle ut sekundene) ved å trykke på den nedre knappen.

Du kan tilbakestille tidtakeren ved å holde 7R knappen inne.

Når tidtakeren er utløpt kan du gå tilbake til hovedtidsvisningen ved å trykke på den nedre knappen.