Vekkeklokke

Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0

Vekkeklokke

Du kan stille inn en daglig alarm. Når du har stilt inn alarmen vises den på tidslinjen.

alarm timeline

Slik stiller du inn alarmen:

  1. Hold den midtre knappen nede for å åpne innstillingsmenyen.
  2. Trykk den midtre knappen for å åpne Tid & Dato.
  3. Trykk den midtre knappen for å legge inn alarminnstillingen.
  4. Slå alarmen på og bekreft.
  5. Still inn timer og minutter og bekreft.
  6. Avslutt ved å holde den midtre knappen nede.