Sikkerhet

Suunto Kailash Brukerhåndbok - 2.0

Sikkerhet

Sikkerhet

Typer forholdsregler

ADVARSEL:

brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død.

FORSIKTIG:

brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som vil resultere i skade på produktet.

MERK:

brukes til å fremheve viktig informasjon.

TIPS:

brukes for ekstra tips om hvordan du bruker egenskaper og funksjoner på enheten.

Forholdsregler

ADVARSEL:

DET KAN FOREKOMME ALLERGISKE REAKSJONER ELLER HUDREAKSJONER NÅR PRODUKTET ER I KONTAKT MED HUD, SELV OM PRODUKTET ER UTVIKLET I TRÅD MED BRANSJESTANDARDER. HVIS DETTE SKULLE SKJE, SLUTT Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART OG KONTAKT LEGE.

ADVARSEL:

KUN TIL FRITIDSBRUK.

ADVARSEL:

STOL IKKE PÅ GPS-EN ELLER BATTERIETS LEVETID ALENE, BRUK ALLTID KART OG ANNET HJELPEMATERIELL FOR DIN EGEN SIKKERHET

FORSIKTIG:

IKKE BRUK NOEN FORM FOR INSEKTMIDDEL PÅ PRODUKTET, DET KAN SKADE OVERFLATEN.

FORSIKTIG:

IKKE KAST PRODUKTET. DET SKAL BEHANDLES SOM ELEKTRONISK AVFALL FOR Å BEVARE MILJØET.